Икономически университет - Варна

пр. Анелия Герчева

пр. Анелия Герчева

225 г

0882164722

anelia.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/btr-wjff-won: 13:00-15:00

Вторник, кабинет https://meet.google.com/btr-wjff-won: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/btr-wjff-won: 13:00-15:00

Английски език
Вид Година Публикация
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Преглед на всички публикации