Икономически университет - Варна

пр. Анелия Герчева

пр. Анелия Герчева

225 г

0882164722

anelia.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 225 г: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет 225 г: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 225 г: 13:15-15:15

06 ное 2019, кабинет 225 г: 13:15-15:15

04 дек 2019, кабинет 225 г: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Култура и цивилизация Курс 3, Туризъм (Дистанционно обучение)
Английски език Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-318 У Английски език 45
Сряда
09:15 11:00 523 У Английски език 5
11:15 13:00 H-102 У Английски език 19
Вид Година Публикация
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Преглед на всички публикации