Икономически университет - Варна

пр. Анелия Герчева

пр. Анелия Герчева

225 г

0882164722

anelia.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 225 г: 11:30-13:30

Вторник, кабинет 225 г: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

21 сеп 2020, кабинет 225г: 11:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Икономическа психология Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Маркетингова етика Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 306 У Делова кореспонденция 11, 12, 13, 14, 15
13:30 15:00 303 У Икономическа психология 11, 12, 13, 14, 15
15:15 17:00 127Г У Делова кореспонденция 1, 3, 8, 16, 17
Вторник
09:15 11:00 2-316 У Маркетингова етика 29
11:15 13:00 2-229 У Маркетингова етика 30
Сряда
13:30 15:00 2-129 У Маркетингова етика 28
Петък
09:15 11:00 2-317 У Икономическа психология 2, 16, 17
11:15 13:00 2-316 У Делова кореспонденция 22, 23, 24, 26
Вид Година Публикация
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Преглед на всички публикации