Икономически университет – Варна

пр. Анелия Герчева

пр. Анелия Герчева

225 г

0882164722

anelia.gercheva@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/tqr-vupa-gdv: 11:30-13:30

Вторник, кабинет https://meet.google.com/tqr-vupa-gdv: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

09 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/tqr-vupa-gdv: 11:30-13:30

14 дек 2020, кабинет https://meet.google.com/tqr-vupa-gdv: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Икономическа психология Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Култура и цивилизация Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СО (Редовно обучение)
Маркетингова етика Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-02 (Вторник)
16:15 18:00 Е-Н210 У Култура и цивилизация 49
2021-02-05 (Петък)
11:15 13:00 Е-Н212 У Култура и цивилизация 49
2021-02-07 (Неделя)
11:15 13:00 Е-Н210 У Култура и цивилизация 49
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образоване и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 689 - 700.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Преглед на всички публикации