Икономически университет - Варна

ст. пр. Миглена Маринова

ст. пр. Миглена Маринова

225 г

0882164751

m.marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет eLearn : 16:30-18:30

Петък, кабинет eLearn : 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет eLearn : 11:00-19:00

Руски език
Български език
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 202 - 208.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 194 - 202 .
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език, БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 183 - 194.
Доклад 2017
Осма международна научна конференция"Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 472 - 481.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 335 - 343.
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 358 с.
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2011, 249 - 255.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 249 - 255.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. доклади от юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 1, 2010, 50 – 55.
Преглед на всички публикации