Икономически университет - Варна

ст. пр. Миглена Маринова

ст. пр. Миглена Маринова

225 г

0882164751

m.marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет eLearn : 16:30-18:30

Петък, кабинет eLearn : 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет eLearn : 11:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Руски език Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Социална сигурност и застраховане (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 433 У Събитиен маркетинг 34
11:15 13:00 434 У Делова кореспонденция 9, 20, 21
13:30 15:00 523 У Събитиен маркетинг 33
15:15 17:00 523 У Делова кореспонденция 5, 18, 19, 28, 30
Вторник
15:15 17:00 511 У Събитиен маркетинг 35
17:15 19:00 304 У Руски език 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34
Сряда
08:15 10:00 302 У Руски език 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 39
Петък
09:15 11:00 2-312 У Делова кореспонденция 35, 36, 37, 38, 39, 40
11:15 13:00 2-317 У Делова кореспонденция 10, 25, 27, 29
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 730 - 735.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 194 - 202 .
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език, БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 183 - 194.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 202 - 208.
Доклад 2017
Осма международна научна конференция"Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 472 - 481.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 335 - 343.
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 358 с.
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2011, 249 - 255.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 249 - 255.
Преглед на всички публикации