Икономически университет - Варна

ст. пр. Миглена Маринова

ст. пр. Миглена Маринова

225 г

0882164751

0882164751

m.marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 225г: 16:30-18:30

Петък, кабинет 225г: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2020, кабинет 225 г: 13:00-15:00

03 апр 2020, кабинет 225 г: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Руски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
08:15 10:00 312 У Руски език 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30
Петък
09:15 11:00 H-103 У Български език 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43
11:15 13:00 H-104 У Руски език 11, 13, 15, 16, 17, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 194 - 202 .
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език, БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 183 - 194.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 202 - 208.
Доклад 2017
Осма международна научна конференция"Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 472 - 481.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 335 - 343.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 249 - 255.
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2011, 249 - 255.
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 358 с.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. доклади от юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 1, 2010, 50 – 55.
Преглед на всички публикации