Икономически университет - Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225a

0882164750

0882164750

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 225a: 15:00-17:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 225a: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Делова кореспонденция Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 Е–Н209 Л Делова кореспонденция 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Статия 2019
Рада и приятели : Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, 1, 342 - 352.
Други 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
Други 2017
Български език и литература, София: Просвета, 2017, 214 - 218.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 188 - 197.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 395 - 402.
Статия 2017
Непознати приятели, познати неприятели : Сборник : [Електронно изд. на Факултета по хуманитарни науки към ШУ "Епископ Константин Преславски]. Сер. Обществени комуникации ; 7, Шумен : Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2017, 230 - 241.
Статия 2016
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 2016, 27 - 36.
Статия 2016
Медиалингвистика, 5, 2016, 76 - 78.
Статия 2016
Путь науки, 2016, 14 - 16.
Преглед на всички публикации