Икономически университет - Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225a

0882164750

0882164750

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 225a: 11:30-13:30

Консултации

Четвъртък, кабинет 225a: 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

12 мар 2020, кабинет 225a: 10:15-12:15

16 апр 2020, кабинет 225a: 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Български език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Бизнес комуникационни умения Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-319 Л Спецсеминар 42
16:15 19:00 306 Л Бизнес комуникационни умения 32, 33, 34, 35
Вторник
16:15 19:00 2-316 У Бизнес комуникационни умения 32, 33, 34, 35
Сряда
13:30 16:00 H-209 Л Спецсеминар 42
16:15 19:00 H-209 Л Спецсеминар 2 42
Четвъртък
08:15 10:00 H-211 У Български език 1, 3, 6, 8, 9, 18, 19, 20, 27, 34, 42, 44, 45
Вид Година Публикация
Статия 2019
Рада и приятели : Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, 1, 342 - 352.
Други 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
Други 2017
Български език и литература, София: Просвета, 2017, 214 - 218.
Статия 2017
Непознати приятели, познати неприятели : Сборник : [Електронно изд. на Факултета по хуманитарни науки към ШУ "Епископ Константин Преславски]. Сер. Обществени комуникации ; 7, Шумен : Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2017, 230 - 241.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 395 - 402.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 188 - 197.
Статия 2016
Путь науки, 2016, 14 - 16.
Статия 2016
Медиалингвистика, 5, 2016, 76 - 78.
Статия 2016
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 2016, 27 - 36.
Доклад 2016
Проблеми на социолингвистиката, 12, 2016, 203 - 209.
Преглед на всички публикации