Икономически университет - Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225a

0882164750

0882164750

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 225a: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 225a: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 225a: 10:00-12:00

06 ное 2019, кабинет 225a: 10:00-12:00

18 дек 2019, кабинет 225a: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Делова кореспонденция Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 323 Л Делова кореспонденция 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41
2019-09-27 (Петък)
10:15 13:00 2-131 Л Делова кореспонденция 44, 45, 46, 47, 48, 49
2019-09-28 (Събота)
09:15 11:00 221 У Делова кореспонденция 44
11:15 13:00 221 У Делова кореспонденция 46
13:30 15:00 221 У Делова кореспонденция 45
17:15 19:00 221 У Делова кореспонденция 49
2019-09-29 (Неделя)
13:30 15:00 304 У Делова кореспонденция 47, 48
2019-09-30 (Понеделник)
13:30 16:00 2-223 Л Делова кореспонденция 44, 45, 46, 47, 48, 49
16:15 18:00 2-220 У Делова кореспонденция 44
2019-10-02 (Сряда)
11:15 13:00 221 У Делова кореспонденция 49
15:15 17:00 310 У Делова кореспонденция 46
17:15 19:00 310 У Делова кореспонденция 44
2019-10-03 (Четвъртък)
11:15 13:00 222 У Делова кореспонденция 47, 48
13:30 15:00 222 У Делова кореспонденция 45
15:15 17:00 222 У Делова кореспонденция 46
2019-10-04 (Петък)
09:15 11:00 2-129 У Делова кореспонденция 49
11:15 13:00 2-129 У Делова кореспонденция 47, 48
13:30 15:00 2-129 У Делова кореспонденция 45
Вид Година Публикация
Други 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 188 - 197.
Други 2017
Български език и литература, София: Просвета, 2017, 214 - 218.
Статия 2017
Непознати приятели, познати неприятели : Сборник : [Електронно изд. на Факултета по хуманитарни науки към ШУ "Епископ Константин Преславски]. Сер. Обществени комуникации ; 7, Шумен : Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2017, 230 - 241.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 395 - 402.
Статия 2016
Медиалингвистика, 5, 2016, 76 - 78.
Статия 2016
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 2016, 27 - 36.
Доклад 2016
Проблеми на социолингвистиката, 12, 2016, 203 - 209.
Статия 2016
Путь науки, 2016, 14 - 16.
Статия 2015
Реторика и комуникации, 2015, 19.
Преглед на всички публикации