Икономически университет - Варна

х. ст. пр. Мимоза Тодорова

х. ст. пр. Мимоза Тодорова

225г

0887979127

mdimitrova101952@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Чужд език-руски Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Чужд език-руски Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 09:00 305 У Чужд език-руски 2, 11, 14, 20, 21, 25, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43