Икономически университет - Варна

х. доц. д-р Анастасия Кондукторова

х. доц. д-р Анастасия Кондукторова

225 г

a_konduktorova@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Езикът на деловото и медийно общуване Курс 5, Реклама и медийни комуникации (Модулно обучение)
Езикът на деловото и медийно общуване Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Езикът на деловото и медийно общуване Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2019-11-19 (Вторник)
16:15 19:00 319 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-11-20 (Сряда)
15:15 19:00 221 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-11-22 (Петък)
16:15 19:00 H-212 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-11-23 (Събота)
13:30 18:00 52 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-11-24 (Неделя)
08:15 13:00 52 У Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-11-25 (Понеделник)
16:15 19:00 305 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-11-27 (Сряда)
15:15 19:00 H-207 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-11-30 (Събота)
08:15 13:00 52 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-01 (Неделя)
08:15 13:00 52 У Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-02 (Понеделник)
16:15 19:00 319 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-05 (Четвъртък)
13:30 18:00 H-206 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-07 (Събота)
08:15 13:00 52 У Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-10 (Вторник)
13:30 16:00 221 У Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-11 (Сряда)
16:15 19:00 H-207 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-13 (Петък)
13:30 16:00 H-212 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-14 (Събота)
13:30 18:00 52 У Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-15 (Неделя)
09:15 13:00 52 Л Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-16 (Понеделник)
16:15 19:00 305 У Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
2019-12-17 (Вторник)
15:15 19:00 319 У Езикът на деловото и медийно общуване 20, 21, 58
Вид Година Публикация
Други 2014
Ред. кол. Евгени Петров Станимиров и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 392 с.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 163 с.
Други 2013
Ред. кол. Евгени Петров Станимиров и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 376 с.
Учебно помагало 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 165 с.
Учебник 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 363 с.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 515 - 520.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Други 2011
; Ред. кол. Евгени Петров Станимиров. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 272 с.
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 358 с.
Преглед на всички публикации