Икономически университет - Варна

ст. пр. Николай Стефанов

ст. пр. Николай Стефанов

230

0882164735

0882164735

n.stefanov@ue-varna.bg

Консултации

Четвъртък, кабинет 230: 10:00-12:00

Петък, кабинет 230: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

05 мар 2020, кабинет 1-230: 10:00-12:00

09 апр 2020, кабинет 1-230: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Английски език Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Английски език Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Английски език Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Английски език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Английски език Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-127 У Английски език 44
Четвъртък
08:15 10:00 H-206 У Английски език 43
13:30 15:00 222 У Английски език 18
Петък
09:15 11:00 523 У Английски език 1, 3
11:15 13:00 305 У Английски език 8
Вид Година Публикация
Статия 2019
BDV Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Sofia : Vorstand des BDV, 2019, April, 36 - 50.
Статия 2018
BDV-Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Sofia : Der Vorstand des BDV, 2018, April, 16 - 27.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , год. V, 2017, IX, 15 - 25.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 185 - 200.
Преглед на всички публикации