Икономически университет - Варна

ст. пр. Диана Митева

ст. пр. Диана Митева

230, 508

0882164749

diana_mitevabg@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 230/508: 10:00-12:00

Петък, кабинет 230/508: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 3, Туризъм (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 3, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 6, (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 2-222 У Специализиран чужд език - английски 2 64, 65
Сряда
08:15 10:00 448 У Английски език 7
10:15 13:00 448 У Специализиран чужд език - английски 64, 65
Четвъртък
08:15 10:00 H-102 У Английски език 35, 36, 39
13:30 15:00 H-211 У Английски език 39
Петък
09:15 11:00 448 У Английски език 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
11:15 13:00 448 У Английски език 35, 36
Вид Година Публикация
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет, 2, 2017, 370-376.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2014
Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели, Варна: Стено, 2014, 186 - 189.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 85 - 91.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2011
// Развитие на продуктови езикови умения : Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 200 - 205.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Международна Конференция „Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и Русия”// Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 31, 2010, 1, 175 -182.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Преглед на всички публикации