Икономически университет - Варна

ст. пр. Диана Митева

ст. пр. Диана Митева

230/508

0882164749

diana_mitevabg@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 230/508: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 230/508: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 3, Туризъм (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 3, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 448 У Чужд език-английски 1, 5, 6, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 32, 42
Вторник
09:15 11:00 H-211 У Английски език 27
11:15 13:00 523 У Английски език 29, 30
Сряда
13:30 15:00 H-206 У Английски език 28
17:15 19:00 302 У Специализиран чужд език - английски 39
Четвъртък
09:15 11:00 2-221 У Специализиран чужд език - английски 41
11:15 13:00 2-221 У Специализиран чужд език - английски 39
15:15 17:00 306 У Чужд език-английски 36, 38, 39, 40
Петък
09:15 11:00 2-226 У Специализиран чужд език - английски 41
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : Vol. 4, Varna : Science and Economics Publ. House, 4, 2020, 710 - 721.
Доклад 2020
Economic Science, Education ans the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proccedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science a. Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет, 2, 2017, 370-376.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели, Варна: Стено, 2014, 186 - 189.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 85 - 91.
Доклад 2011
// Развитие на продуктови езикови умения : Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 200 - 205.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Преглед на всички публикации