Икономически университет - Варна

ст. пр. Силвия Йоханова

ст. пр. Силвия Йоханова

230

0882 164 748

yohanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 230: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 230: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2020, кабинет 230: 10:00-12:00

16 апр 2020, кабинет 230: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Строителен бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 5, (Редовно обучение)
Езикът на международната търговия - английски Курс 3, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 304 У Английски език 21
16:15 18:00 H-209 У Английски език 20
Вторник
09:15 11:00 447 У Английски език 16
Сряда
08:15 10:00 H-102 У Английски език 17
10:15 13:00 305 У Специализиран чужд език - английски 31
Четвъртък
08:15 10:00 448 У Английски език 5, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30
13:30 15:00 2-318 У Езикът на международната търговия - английски 15
16:15 19:00 2-129 У Специализиран чужд език - английски 1 31
Петък
09:15 11:00 312 У Английски език 2, 4
11:15 13:00 H-102 У Езикът на международната търговия - английски 15
Вид Година Публикация
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2, 2017, с. 451 - 456.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 114 с. : с табл., ил.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 121 - 126.
Доклад 2011
// Продуктови езикови умения за академични цели: Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 266 - 270.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Седма научна конференция Мениджмънт и предприемачество -ТУ София, филиал Пловдив, 2010, 110-113.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Доклад 2008
Езикът - феномен без граници - Пета Международна научна конференция МУ- Варна, Стено, 2008, 435-439.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Преглед на всички публикации