Икономически университет - Варна

ст. пр. Свилен Илиев

ст. пр. Свилен Илиев

230 / 508

0882164746

sbiliev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 230: 10:00-12:00

Петък, кабинет 230: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

27 мар 2020, кабинет 230: 15:00-17:00

24 апр 2020, кабинет 230: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 5, (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 5, (Редовно обучение)
Бизнес английски език Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 2-317 У Английски език 15
Вторник
13:30 15:00 2-228 У Английски език 42
16:15 19:00 2-228 У Бизнес английски език 12
Сряда
13:30 16:00 H-206 У Бизнес английски език 12
Четвъртък
08:15 10:00 H-103 У Английски език 42, 43, 44
13:30 15:00 H-103 У Английски език 14
Петък
11:15 13:00 H-103 У Английски език 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 H-104 У Английски език 13
2020-02-27 (Четвъртък)
12:15 13:00 230 У Чужд език-английски 24, 25
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2006
Наука и икономика ИУ-Варна, 2006.
Доклад 2002
III Международна конференция - Езикът - средство за образование, наука и професионална реализация, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2002, 448 - 455.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2002
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и развитието на обществото", юни 2002, Икономически университет - Варна, Университетско издателство, Икономически университет - Варна, 2002, 236 - 243.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2001
II Международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели, Варна, 8-10 юни, 2001, посветена на Европейската година на езиците, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2001, 189 - 192.
Преглед на всички публикации