Икономически университет - Варна

ст. пр. Соня Щерева

Приемно време

Четвъртък, кабинет 313в: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 313в: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

10 мар 2020, кабинет 313в: 15:00-17:00

14 апр 2020, кабинет 313в: 15:00-17:00

12 май 2020, кабинет 313в: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Езикът на международната търговия - английски Курс 3, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 H-211 У Английски език 22
13:30 15:00 447 У Английски език 23
Сряда
11:15 13:00 2-319 У Английски език 24
Четвъртък
08:15 10:00 434 У Английски език 10, 30
13:30 15:00 2-229 У Езикът на международната търговия - английски 14
Петък
11:15 13:00 H-101 У Английски език 32
13:30 15:00 302 У Езикът на международната търговия - английски 14
Вид Година Публикация
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2014. - 182 с. : с табл., диагр.
Доклад 2010
Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция Световната криза и икономическото развитие, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 4, 2010.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Доклад 2009
Сборник доклади от кръгла маса Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес - Варна, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2009.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Преглед на всички публикации