Икономически университет - Варна

ст. пр. Соня Щерева

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет https://e-learn.ue-varna.bg: 11:00-13:00

05 юни 2020, кабинет https://e-learn.ue-varna.bg: 11:00-12:00

Английски език
Езикът на международната търговия - английски
Вид Година Публикация
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2014. - 182 с. : с табл., диагр.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция Световната криза и икономическото развитие, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 4, 2010.
Доклад 2009
Сборник доклади от кръгла маса Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес - Варна, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2009.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Преглед на всички публикации