Икономически университет – Варна

ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
за кандидатстудентски изпит 
в Икономически университет – Варна

Тестът по български език и литература включва 80 въпроса. Чрез него се проверяват знанията за езика като средство за общуване, основните правописни и граматични норми, пунктуационните правила, синтактичната структура и лексикалната система на съвременния български език. Тестовите задачи по литература изискват знания за българските автори, изучавани в горния курс. Въпросите са насочени към съдържанието, образите, жанровата характеристика и художествените средства в произведенията, както и към литературните направления и мястото на творците в тях.

Автори и литературни произведения

 1. Христо Ботев - „Майце си“, „Борба“, „До моето първо либе“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“ и др.
 2. Иван Вазов - „Епопея на забравените“ – „Левски“, „Паисий“; „Новото гробище над Сливница“; „При Рилския манастир“ и др.
 3. Алеко Константинов - „Бай Ганьо“ – „Бай Ганьо се върна от Европа“, „Бай Ганьо журналист“
 4. Пенчо Славейков - „Сън за щастие“ – „Спи езерото“ и др.
 5. Пейо Яворов - „Градушка“, „Арменци“,  „Две души“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ и др.
 6. Димчо Дебелянов - „Аз искам да те помня все така“, „Черна песен“, „Да се завърнеш…“, „Помниш ли…“, „Един убит“ и др.
 7. Елин Пелин - „Спасова могила“, „Андрешко“, „Ветрената мелница“, „Задушница“, „По жътва“, „Гераците“
 8. Христо Смирненски - „Приказка за стълбата“, „Зимни вечери“,  „Цветарка“, „Стария музикант“ и др.
 9. Елисавета Багряна - „Вечната и святата“, „Потомка“
 10. Атанас Далчев - „Молитва“, „Книгите“,  „Балконът“, „Болница“, „Прозорец“, „Повест“ и др.
 11. Йордан Йовков - „Песента на колелетата“, „Старопланински легенди“ – „Индже“, „Шибил“; „Албена“
 12. Никола Вапцаров - „Моторни песи“, „История“, „Вяра“, „Писмо“ и др.
 13. Димитър Талев - „Железният светилник“
 14. Йордан Радичков - „Ноев ковчег“, „Нежната спирала“
 15. Емилиян Станев - „Крадецът на праскови“
 16. Станислав Стратиев - „Балкански синдром“
 17. Христо Фотев - „Колко си хубава!“
 18. Виктор Пасков - „Балада за Георг Хених“
 19. Петя Дубарова - „Аз и морето“ – „Посвещение“
 20. Борис Христов - „Вечерен тромпет“, „Честен кръст“

Литература

1.  Досев, Вл., А. Кондукторова., Т. Атанасова. Примерни тестове за конкурсен изпит по български език и литература. Варна: Наука и икономика, 2021.

2.  Одобрените от МОН учебници по български език и литература за горния курс на обучение.

3.  Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012.

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, изд. "Наука и икономика", ИУ-Варна