Икономически университет – Варна

Обучения и курсове

 

Уважаеми докторанти, 

за учебната 2022/2023 г. се предвижда провеждането на следните курсове от докторско ниво:

Наименование на курса

Лекции

Упражнения

Академично писане (на бълг. език)

15 часа

15 часа

Английски език (ниво B2)

 

60 часа

Специализирани статистически софтуер за научни изследвания

15 часа

15 часа

Обработка на списъци, статистически и бизнес данни, представени в табличен вид с Excel

15 часа

15 часа

Интелектуална собственост, авторски права и плагиатство: нормативна уредба и съдебна практика 2 x 4 часа  

 

Допълнителна информация относно график на провеждане ще бъде своевременно публикувана тук.

ПРЕДСТОЯЩИ обучения:

Курс от докторско ниво „Изследователски методи“

На 30 и 31 май 2023 г., в зала 322 на ИУ-Варна, от 15:00 до 19:00 ч., ще се проведе курс от докторско ниво "Изследователски методи"  

с гост-лектор доц. д-р Молнар Лазло, преподавател в института по Маркетинг и Туризъм към университет Мишколц, Унгария.

Тематично съдържание:

- The theory and the practice of conjoint analysis

- Methods and techniques of perception mapping (MDS and CA)

- Advanced methods for the analysis of consumer price perception (Gabor-Granger, van Westendorp's PSM, Brand-Price Trade Off)

За участие в курса на докторантите от ИУ-Варна ще бъдат присъждани 5 кредита. Удостоверяване на участието ще се извършва с присъствен списък.

Необходима е предварителна регистрация на следния линк: https://forms.gle/yWuWQGzquAiUYnrn6

Обучението е предназначено за докторантите на Икономически университет – Варна, но е отворено и за преподаватели от ИУ-Варна. 

 

 

 

 Курс от докторско ниво „Специализиран статистически софтуер за научни изследвания”

В периода от 11  до 25 май ще се проведе присъствен курс от докторско ниво „Специализиран статистически софтуер за научни изследвания”, за  всички докторски програми. За участие в курса се полагат 10 кредита.

Курсът включва 15 часа лекции и 15 часа упражнения, които ще се проведат в зала 322.

Учебният курс по „Специализиран статистически софтуер за научни изследвания“ има за цел да развие практическите уменията на докторантите за работа със специализирани статистически и иконометрични софтуерни продукти. За целта се разглеждат специфични въпроси по управлението и преобразуването на статистическите данни, методите за боравене със отделни модули на софтуерните продукти, начините за представяне на резултатите, проверка на статистически хипотези, анализ на динамични редове, специфични модели на логистична регресия, спектрален анализ и клъстерен анализ. Графикът за провеждане е следният:

11.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

12.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

15.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

16.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

18.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

19.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

22.05.2022 г. - от 16:15 до 20:00 ч.;

23.05.2022 г. - от 16:15 до 20:00 ч.;

25.05.2022 г. - от 16:15 до 20:00 ч.

Желаещите да проведат курса докторанти могат за заявят участие на  гл. ас. д-р Любомир Любенов на следния адрес: lyubenov@ue-varna.bg

 

 

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ обучения:

 

1Курс от докторско ниво по Английски език ниво В2+/С1

 

Обучението за летен семестър ще бъде в ИУ-Варна, зала 322.  със следния ГРАФИК:

15.03.2023  -  15.15- 194ч упр.

22.03.2023 – 15.15- 194ч упр.

29.03.2023 – 15.15- 194ч упр.

05.04.2023 –15.15- 194ч упр.

12.04.2023 – 15.15- 194ч упр.

19.04.2023– 15.15- 194ч упр.

26.04.2023 – 15.15- 194ч упр.

03.05.2023 – 15.15- 17 – 2ч упр.

Общо: 30 ч.

Обръщаме внимание, че курсът по Английски език ще се проведе само в едно от двете посочени нива (В2+ или С1), според по-големия брой на заявилите желание за участие. 

Индикативна тематична програма за ниво В2+ тук.

Индикативна тематична програма за ниво С1 тук.

2. Курс от докторско ниво "Академично писане" 

Предстои провеждане на курс от докторско ниво на тема „Академично писане“ с лектор: доц. д-р Владимир Досев. Курсът е подходящ за новоприети докторанти и такива, които не са го посетили в предишни години. За проведения курс ще се присъждат съответните кредити (при минимум 80% посещаемост).

Обучението ще бъде със следния ГРАФИК:

11. 10. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

18. 10. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

25. 10. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

08. 11. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

15. 11. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

22. 11. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

29. 11. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

6. 12. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

13. 12. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

20. 12. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

Моля в срок до 9 октомври 2022 г. да заявите участието си (върнете ни информация с мейл на doktoranti@ue-varna.bg).

 

3. Курс от докторско ниво по Английски език ниво В2+/С1

Предстои провеждане на курс от докторско ниво по английски език ниво В2+ или С1. За проведения курс ще се присъждат съответните кредити (при минимум 80% посещаемост). Лектор: Силвия Йоханова

Обучението за зимен семестър ще бъде в ИУ-Варна, зала 322.  със следния ГРАФИК:

2.11.2022  -  15.15- 194ч упр.

9.11.2022 – 15.15- 194ч упр.

16.11.2022 – 15.15- 194ч упр.

23.11.2022 –15.15- 194ч упр.

30.11.2022 – 15.15- 194ч упр.

7.12.2022 – 15.15- 194ч упр.

14.12.2022 – 15.15- 194ч упр.

15.12.2022 – 15.15- 17 – 2ч упр.

Общо: 30 ч.

Обръщаме внимание, че курсът по Английски език ще се проведе само в едно от двете посочени нива (В2+ или С1), според по-големия брой на заявилите желание за участие. 

Молим, в срок до 27.10.2022 г. да предоставите инфомация до отдел НИДД (на следния e-mail: doktoranti@ue-varna.bg) за кое ниво желаете да вземете участие.

Индикативна тематична програма за ниво В2+ тук.

Индикативна тематична програма за ниво С1 тук.

 

4. "Интелектуална собственост, авторски права и плагиатство: нормативна уредба и съдебна практика"

Гост лектор: проф. д-р Живко Драганов (УНСС)

модул 1 - 11.11.2022 г. 

модул 2 - 12.11.2022 г. 

Програма може да видите тук.

5„Обработка на списъци, статистически и бизнес данни,
представени в табличен вид с MS Excel

Лектор – гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

Дата

Ден

Начало

Край

Лекция             Упражнение

Брой часове

12.01.2023 г.

Четвъртък

09:15

12:00

Лекция

3

17.01.2023 г.

Вторник

09:15

12:00

Упражнение

3

18.01.2023 г.

Сряда

09:15

12:00

Лекция

3

19.01.2023 г.

Четвъртък

09:15

12:00

Упражнение

3

20.01.2023 г.

Петък

09:15

12:00

Лекция

3

25.01.2023 г.

Сряда

09:15

12:00

Упражнение

3

26.01.2023 г.

Четвъртък

09:15

12:00

Лекция

3

27.01.2023 г.

Петък

09:15

12:00

Упражнение

3

30.01.2023 г.

Понеделник

09:15

12:00

Лекция

3

31.01.2023 г.

Вторник

09:15

12:00

Упражнение

3

Програма и тематично съдържание може да изтеглите от тук.