Икономически университет – Варна

Обучения и курсове

 

Уважаеми докторанти, 

за учебната 2022/2023 г. се предвижда провеждането на следните курсове от докторско ниво:

Наименование на курса

Лекции

Упражнения

Академично писане (на бълг. език)

15 часа

15 часа

Английски език (ниво B2)

 

60 часа

Специализирани статистически софтуер за научни изследвания

15 часа

15 часа

Обработка на списъци, статистически и бизнес данни, представени в табличен вид с Excel

15 часа

15 часа

Интелектуална собственост, авторски права и плагиатство: нормативна уредба и съдебна практика 2 x 4 часа  

 

Допълнителна информация относно график на провеждане ще бъде своевременно публикувана тук.

 

1. Курс от докторско ниво "Академично писане"

Предстои провеждане на курс от докторско ниво на тема „Академично писане“ с лектор: доц. д-р Владимир Досев. Курсът е подходящ за новоприети докторанти и такива, които не са го посетили в предишни години. За проведения курс ще се присъждат съответните кредити (при минимум 80% посещаемост).

Обучението ще бъде със следния ГРАФИК:

11. 10. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

18. 10. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

25. 10. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

08. 11. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

15. 11. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

22. 11. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

29. 11. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

6. 12. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

13. 12. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

20. 12. 2022 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа) – зала 322;

Моля в срок до 9 октомври 2022 г. да заявите участието си (върнете ни информация с мейл на doktoranti@ue-varna.bg).

 

 

2. Курс от докторско ниво по Английски език ниво В2+/С1

Предстои провеждане на курс от докторско ниво по английски език ниво В2+ или С1. За проведения курс ще се присъждат съответните кредити (при минимум 80% посещаемост). Лектор: Силвия Йоханова

Обучението за зимен семестър ще бъде в ИУ-Варна, зала 322.  със следния ГРАФИК:

2.11.2022  -  15.15- 194ч упр.

9.11.2022 – 15.15- 194ч упр.

16.11.2022 – 15.15- 194ч упр.

23.11.2022 –15.15- 194ч упр.

30.11.2022 – 15.15- 194ч упр.

7.12.2022 – 15.15- 194ч упр.

14.12.2022 – 15.15- 194ч упр.

15.12.2022 – 15.15- 17 – 2ч упр.

Общо: 30 ч.

Обръщаме внимание, че курсът по Английски език ще се проведе само в едно от двете посочени нива (В2+ или С1), според по-големия брой на заявилите желание за участие. 

Молим, в срок до 27.10.2022 г. да предоставите инфомация до отдел НИДД (на следния e-mail: doktoranti@ue-varna.bg) за кое ниво желаете да вземете участие.

Индикативна тематична програма за ниво В2+ тук.

Индикативна тематична програма за ниво С1 тук.

 

3. "Интелектуална собственост, авторски права и плагиатство: нормативна уредба и съдебна практика"

Гост лектор: проф. д-р Живко Драганов (УНСС)

модул 1 - 11.11.2022 г. 

модул 2 - 12.11.2022 г. 

Програма може да видите тук.

4. „Обработка на списъци, статистически и бизнес данни,
представени в табличен вид с MS Excel

Лектор – гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

Дата

Ден

Начало

Край

Лекция             Упражнение

Брой часове

12.01.2023 г.

Четвъртък

09:15

12:00

Лекция

3

17.01.2023 г.

Вторник

09:15

12:00

Упражнение

3

18.01.2023 г.

Сряда

09:15

12:00

Лекция

3

19.01.2023 г.

Четвъртък

09:15

12:00

Упражнение

3

20.01.2023 г.

Петък

09:15

12:00

Лекция

3

25.01.2023 г.

Сряда

09:15

12:00

Упражнение

3

26.01.2023 г.

Четвъртък

09:15

12:00

Лекция

3

27.01.2023 г.

Петък

09:15

12:00

Упражнение

3

30.01.2023 г.

Понеделник

09:15

12:00

Лекция

3

31.01.2023 г.

Вторник

09:15

12:00

Упражнение

3

Програма и тематично съдържание може да изтеглите от тук.