Икономически университет – Варна

Обучения и курсове

На вниманието на доктоанртите към Икономически университет Варна.

Организират се следните курсове от докторско ниво:

1. Курс по Академично писане, Водещ лектор : доц. д-р Владимир Досев, ръководител катедра "Езиково обучение и комуникации"

График: 

21 октомври - 17:15 - 19:30 (3 часа)

28 октомври - 17:15 - 19:30 (3 часа)

4 ноември - 17:15 - 19:30 (3 часа)

11 ноември - 17:15 - 19:30 (3 часа)

18 ноември - 17:15 - 19:30 (3 часа)

25 ноември - 17:15 - 19:30 (3 часа)

2 декември - 17:15 - 19:30 (3 часа)

16 декември - 17:15 - 19:30 (3 часа)

23 декември - 17:15 - 19:30 (3 часа)

Докторантите да се включват в указаните дни и часове на следния адрес на виртуална стая: https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv. Докторантите е добре да използват институционалните си имейли (@ue-varna.bg), за да бъдат автоматично допускани.

2. Курс по Английски език (ниво B2), Водещ лектор: ст.преп. Силвия Йоханова, преподавател в катедра "Езиково обучение и комуникации"

График: 

2.11.2021 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

9.11.2021 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

16.11.2021 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

23.11.2021 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

30.11.2021 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

7.12.2021 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

14.12.2021 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

21.12.2021 - от 15:15 ч. до 17:00 ч. - 2 упражнения

 

КУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДИСТАНЦИОННО. ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ МОЖЕТЕ ДА ДОСТЪПИТЕ ЧРЕЗ: https://meet.google.com/tmq-gksg-psh

3. Курс "Обработка на списъци, статистически и бизнес данни, представени в табличен вид с MS Excel", Водещи лектори: гл.ас. д-р Деян Михайлов и гл.ас. д-р Димитрия Карадимова, преподаватели в катедра "Статистика и приложна математика" 

График на провеждане:

Дата

Ден

Начало

Край

Лекция             Упражнение

Брой часове

Тема/Преподавател

10.01.22 г.

Понеделник

13:30

16:00

Лекция

3

Гл. ас. д-р Деян Михайлов

11.01.22 г.

Вторник

13:30

16:00

Упражнение

3

Гл. ас. д-р Деян Михайлов

12.01.22 г.

Сряда

13:30

16:00

Лекция

3

Гл. ас. д-р Деян Михайлов

13.01.22 г.

Четвъртък

13:30

16:00

Упражнение

3

Гл. ас. д-р Деян Михайлов-1 час

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова- 2 часа

17.01.22 г.

Понеделник

13:30

16:00

Лекция

3

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

18.01.22 г.

Вторник

13:30

16:00

Упражнение

3

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

19.01.22 г.

Сряда

13:30

16:00

Лекция

3

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

20.01.22 г.

Четвъртък

13:30

16:00

Упражнение

3

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

24.01.22 г.

Понеделник

13:30

16:00

Лекция

3

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

25.01.22 г.

Вторник

13:30

16:00

Упражнение

3

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

 

Тематична програма:

Седмица

Тема

10-13.01.

Основни понятия в статистиката. Представяне и обобщаване на данни в средата на MS Excel. Генериране на случайни извадки. (2/2 часа)

Основни задачи на статистическата обработка на данни. Описателна статистика.(1/1 час).

 Построяване на честотни разпределения и определяне на характеристиките им с MS Excel. Теоретични разпределения. (3/3 часа)

17-21.01

Статистически заключения. Проверка на хипотези. (3/3 часа)

Корелационен анализ. (3/3 часа)

24-25.01

Регресионен анализ. (3/3 часа)