Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "магистър" прием 2021/2022 г.

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2021/2022 - СС, СНУ и 2020/2021 - ДНДО, СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Редовно обучение 18 октомври - 23 декември 2021

Дистанционно обучение

(аудиторни занятия)

04 октомври - 17 октомври 2021

(по график за всяка специалност)

Задочно обучение

25 октомври - 12 декември 2021

(по график за всяка специалност)

Коледна ваканция 24 декември 2021 - 06 януари 2022

Междусеместриална ваканция

(за редовно обучение)

01 - 14 феруари 2022
Редовна изпитна сесия 07 януари - 31 ануари 2022
Поправителна изпитна сесия 15 - 16 февруари 2022

Академичен календар за летен семестър на учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2020/2021 - ДНДО, СПН и 2021/2022 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Редовно обучение 17 февруари - 21 април 2022

Дистанционно обучение

(аудиторни занятия)

01 - 14 февруари 2022

(по график за всяка специалност)

Задочно обучение

01 - 14 февруари 2022

(по график за всяка специалност)

Редовна изпитна сесия 28 април - 23 май 2022
Поправителна изпитна сесия 26 и 27 май 2022
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
01 - 03 юни 2022
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Лятна сесия 23, 24, 27 и 28 юни 2022

Академичен календар за летен семестър на учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2021/2022 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Редовно обучение 17 февруари - 27 май 2022

Дистанционно обучение

(аудиторни занятия)

01 - 14 февруари 2022(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 - 14 февруари 2022(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 01 - 22 юни 2022
Поправителна изпитна сесия 29 и 30 юни 2022
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
07 - 09 септември 2022