Икономически университет – Варна

ИУ – Варна се стреми да стимулира младите хора в страната да наблюдават, разбират и анализират явленията, случващи се около тях, и се старае да им предостави възможности за изява на техните аналитични и изследователски умения. Всички изнесени на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник в научно издателство „Наука и икономика“ – Варна, което ще бъде първа научна публикация за класираните на първо място студенти. Наред с това класираните на първите три места във всяка от секциите от Прегледа на студентската научна дейност ще получат грамоти, парични и предметни награди.