Икономически университет - Варна

УВАЖАЕМИ   КОЛЕГИ  И  ПРИЯТЕЛИ,

 Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в международната конференция

„Туризъм и свързаност”,

която ще се проведе в Икономически университет – Варна, в рамките на събитията, посветени на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност „Туризъм” в България.  Актуалната
ситуация в национален и международен план, свързана с пандемията, както
и желанието на преподавателския състав на катедра ИОТ за реално
провеждане на конференцията, налагат промяна на сроковете. Очаквайтe
информация за измененията.

Международната конференция е част от мероприятията, свързани и с честването на

100 годишнината на Икономическия Университет – Варна.

Ще се радваме, ако споделите нашия празник!

                                                         С уважение: проф. д-р Таня Дъбева

Председател на организационен комитет
                                              Ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма”


 

Тематични направления: 

Образованието и науката за туризма
Икономически и териториални измерения на туризма
Управление и маркетинг в туризма
Туристически предприятия
Туристически услуги и продукти