Икономически университет – Варна

УВАЖАЕМИ   КОЛЕГИ  И  ПРИЯТЕЛИ,

 Поради влошената епидемична обстановка, отлагаме провеждането на   конференцията с международно участие

 „Туризъм и свързаност”,

за Юни месец, 2021 г.

Извиняваме се за всички неудобства, причинени в тази връзка.

                   Информираме Ви, че сборникът с докладите  е готов  в електронен вариант и в най - скоро време ще Ви бъде изпратен линк.

                                                                              Надяваме се да се видим скоро в по - добри условия !

 

                                                         С уважение: проф. д-р Таня Дъбева

Председател на организационен комитет
                                              Ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма”