Икономически университет - Варна

УВАЖАЕМИ   КОЛЕГИ  И  ПРИЯТЕЛИ,

 Имаме удоволствието да Ви информираме, че  конференция с международно участие

 „Туризъм и свързаност”,

ще се проведе в Икономически университет – Варна, в рамките на събитията, посветени на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност „Туризъм” в България

 Конференцията е част от мероприятията, свързани и с честването на

100 годишнината на Икономическия Университет – Варна.

Ще се проведе в хибридна форма (присъствено и online) на 30.10.2020 г. от 10:00 ч. в зала 1 в ИУ-Варна

Очкваме Ви с нетърпение!

 

                                                         С уважение: проф. д-р Таня Дъбева

Председател на организационен комитет
                                              Ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма”


 

Тематични направления: 

Образованието и науката за туризма
Икономически и териториални измерения на туризма
Управление и маркетинг в туризма
Туристически предприятия
Туристически услуги и продукти