Икономически университет - Варна

Семинар за разработване на дипломна работа

Уважаеми дипломанти!

На 21 ноември, четвъртък, от 13:00 часа в Методичен кабинет Н-106 ще се проведе семинар за разработване на дипломна работа / магистърска теза и организация на провеждане на държавен изпит на студентите от специалности "Икономика и търговия" и "Глобален търговски бизнес".

Заповядайте!