Икономически университет – Варна

Мениджмънт в рекреацията, СПА и уелнес

По време на обучението в квалификация "Мениджмънт в рекреацията, СПА и уелнес" се акцентира върху теоретичната и практико-приложната подготовка в областта на мениджмънта, развитие на професионални и ключови компетенции за управление на необходимите ресурси и разработване на рекреационни, СПА, уелнес и спортни продукти и услуги.

А след това накъде?

Възможностите за реализация са:

  • Мениджъри на фитнес, СПА, уелнес и рекреационни центрове в туристически дестинации и такива от градски тип
  • Мениджъри в държавни, частни и международни организации – комитети, асоциации, клубове
  • Ръководители на аутсорсинг организации за предлагане на консултантски услуги за превенция на здравето, разработване на рекреационни програми и др.

 

Предлагат се и други възможности за включване в програмите: Рекреология и Уелнес мениджмънт 

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ