Икономически университет – Варна

Мениджмънт на човешките ресурси

Квалификацията е разработена на основата на мисията на Икономическия университет и специалност “Мениджмънт” за създаване на условия за обучение през целия живот.

Важно условие за успеха на съвременната организация е управлението на човешките ресурси. Задачата на квалификацията по “Мениджмънт на човешките ресурси” е да се усвоят знания и умения за използване на набор от конкретни инструменти за осъществяване на това управление.

Тя е насочена към широк кръг от хора – от специалисти в практиката до студенти - бакалаври и магистри, които имат нужда от професионални знания в областта на мениджмънт на човешките ресурси.

Квалификацията по “Mениджмънт на човешките ресурси” 

  1. Трудово право
  2. Набор и подбор на персонала
  3. Оценка на персонала
  4. Информационни системи за МЧР

Продължителност на обучението:  5 месеца.

Провеждането на  занятията е в онлайн среда и  е съобразено с възможностите на участниците.Занятията се провеждат събота и неделя.

Сертифициране: След приключванe на обучението участниците получават свидетелство с присъдена професионална квалификация "Специалист човешки ресурси", издадено от Икономически университет - Варна.

Срок за записване :до 11.02.2022г.

Стартиране на обучението :19.02.2022г.

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ