Икономически университет – Варна

Педагогика

Целта на обучението в специалност "Педагогика" е придобиване на знания и умения за професионално – педагогическа дейност. Дава се възможност за усвояване на професионални компетенции за планиране, организиране и провеждане на учебния процес в средните училища. 

В учебния план на квалификацията са застъпени основните дисциплини в областта на педагогиката, педагогическата психология и методиката на обучение.

Курсът на обучение на квалификацията е една година. Годишната такса е 950 лв. Занятията се провеждат един път в месеца - петък, събота и неделя. 

Начало на следваща група: 10.06.2022 г.

Завършилите получават професионална квалификация "Учител по".

Срок на обучение: до 1 година.

Форма на обучение: задочна.

Могат да кандидатстват дипломирани бакалаври и магистри с професионална квалификация в акредитираните направления на Икономически университет - Варна "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм", "Информатика и компютърни науки", както и обучаващи се студенти по специалности в тези направления.

Завършилите имат възможност да се реализират като учители в средните училища, професионалните гимназии, възпитатели, ръководители в инспекторати и структури на управление на образованието.

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ