Икономически университет – Варна

Обучение на учители

ЦПО при Икономически университет – Варна, предлага обучение на учители, директори и педагогически специалисти за повишаване на квалификацията, съгласно изискванията на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите директорите и другите педагогически специалисти.

Очаквайте публикуване на списък с конкретни тематични обучения за предстоящия зимен семестър на уч. 2019/2020 г.