Икономически университет – Варна

Езикови обучения

Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, предлага курсове по чужд език за начинаещи и напреднали. Курсовете са насочени към подобряване на комуникативните знания и умения на обучаваните лица. Предназначени са за ученици, студенти, работещи лица и лица, които желаят да прилагат чужд език в своето ежедневие.

Обучението се осъществява в малки групи до 7 души, което цели по-ефективното усвояване на езиковите знания и умения.

Курсовете ще се провеждат от утвърден преподавател от Икономически университет – Варна, като учебния процес е организиран съобразно съвременните методи за преподаване на чужд език. Обхватът на учебната програма е с актуална тематика, която цели да подобри езиковите знания и умения.

Завършилите езиково обучение получават Удостоверение за допълнително обучение.

  • Английски, немски, френски, руски, японски, италиански, испански език за начинаещи и за напреднали
  • Бизнес английски, бизнес немски и бизнес френски език
  • Български език за чужденци

Обучението на студентите е платено. Таксата за обучение се актуализира всяка учебна година.

Таксите се внасят в УниКредит Булбанк АД по сметката на ИУ-Варна:

Разплащателна сметка в лева
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна


Място за подаване на документите: гр. Варна, Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I № 77, от 08:00 до 16:30 ч.

За записване за съответния курс за езиково обучение, желаещите лица следва да попълнят Заявление за участие, което да изпратят на имейл: cpo@ue-varna.bg