Икономически университет – Варна

Преподавани дисциплини

За образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалности от професионално направление Икономика, Администрация и управление и Туризъм.

Въведение в статистиката (редовно обучение, всички специалности, BG)

Въведение в статистиката (дистанционно обучение, всички специалности, BG)

Въведение в статистиката (редовно обучение, всички специалности, RU)

Въведение в статистиката (редовно обучение, International Business, EN)

Въведение в статистиката (редовно обучение, Accounting, EN)

Приложна математика (редовно обучение, всички специалности, BG)

Приложна математика (дистанционно обучение, всички специалности, BG)

Приложна математика (редовно обучение, всички специалности, RU)

Приложна математика (редовно обучение, International Business, EN)

Приложна математика (редовно обучение, Accounting, EN)

Икономико-математическо моделиране в индустриалния бизнес (редовно обучение, Индустриален бизнес, BG)

Икономико-математическо моделиране в индустриалния бизнес (дистанционно обучение, Индустриален бизнес, BG)

Оптимизационни методи (редовно обучение, международный туризм, RU)

Моделиране на икономически системи (редовно обучение, всички специалности, BG)

Моделиране на икономически системи (дистанционно обучение, всички специалности, BG)

Моделиране на икономически системи (редовно обучение, всички специалности, RU)

Количествени методи в управлението на публичните системи (редовно обучение, Публична администрация, BG)

Теория на управленските решения (редовно обучение, Мениджмънт, BG)

Теория на вземане на решения (редовно обучение, Бизнес информационни системи, BG)

Количествени методи в управлението (редовно обучение, Мениджмънт, BG)

Демографска и социална статистика (редовно обучение, Застраховане и осигуряване, BG)

Митническа статистика (редовно обучение, Стокознание и митническа дейност, BG)

Финансова иконометрия (редовно обучение, Финанси, BG)

Финансова иконометрия (дистанционно обучение, Финанси, BG)

За образователно-квалификационна степен "магистър", специалности от професионално направление Икономика, Администрация и управление и Туризъм.

Количествени методи

 

За образователно-квалификационна степен "магистър", специалности от професионално направление Информатика и компютърни науки

Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ (за специалност Информатика)

Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ (за специалност Мобилни и уеб технологии)