Икономически университет – Варна

Сектор "Софтуерни проекти"

Икономически университет – Варна самостоятелно разработва, внедрява, поддържа и непрекъснато подобрява голяма част от софтуера, необходим за документиране и информационно осигуряване на осъществяваните в него процеси. Отговорен за реализирането на посочените дейности е сектор "Софтуерни проекти" към Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ). По тясно секторът е ангажиран с разработване на нови софтуерни продукти или разширяване на функциите на съществуващите. 

Разработването на софтуер в Икономически университет - Варна се организира на проектен принцип. 

Наред с осъществяваните вътрешни проекти, ЦИПНИКТ разработва, внедрява и поддържа софтуер и за външни организации.

 

 

 

Ръководство


Петър Димитров

Петър Димитров

Петър Димитров

Ръководител сектор

59

+359 882 164 669

p.d.dimitrov@ue-varna.bg

Диан Койчев

Диан Койчев

Диан Койчев

Ръководител екип програмисти

59

+359 882 164 708

dian.koychev@ue-varna.bg

Софтуерни инженери


Симеон Владков

Симеон Владков

Симеон Владков

Програмист, софтуерни приложения

59

+359 882 164 596

simeon.vladkov@ue-varna.bg

Габриела Драганова

Габриела Драганова

Габриела Драганова

Програмист, софтуерни приложения

59

+359 882 164 753

gabriela.draganova@ue-varna.bg

Георги Велев

Георги Велев

Георги Велев

Програмист, софтуерни приложения

59

georgi.velev@ue-varna.bg