Икономически университет – Варна

Дискусия на тема "Счетоводството и одитът в България – пет години след последните промени"

Катедра "Счетоводна отчетност" при Икономически унивесритет – Варна
Институт на дипломираните експерт-счетоводители, Регионална организация – Варна

организират

ДИСКУСИЯ
на тема "Счетоводството и одитът в България – пет години след последните промени"

ОТМЕНЕНО 30 октомври 2021 г., Икономически университет – Варна, зала 1-128

Дискусията цели да постави фокус върху основните промени в счетоводството и одита за последните пет години, да провокира въпроси и да потърси отговори в тематични направления като съвременния одит между приложното знание и формалното отношение.

02 юли 2021