Тест за определяне на входящо ниво за изучаване на чужд език


Тест за определяне входящо ниво за изучаване на чужд език

Тест за определяне на входящо ниво
за изучаване на чужд език за студенти в първи курс

Срок за попълване на теста: до 25.07.2017 г.