ИУ-Варна разчупи училищната обстановка в гр. Ловеч с нетрадиционни задачи

На 01.02.2017 г. представители от Икономически Университет – Варна, осъществиха първото за годината далечно посещение, като направиха обиколка на шест училища в град Ловеч. Участие в инициативата взеха преподаватели от катедри: „Стокознание“ – доц. С. Пашова; „Информатика“ – ас. Р. Начева; „Статистика и приложна математика” – гл. ас. д-р Р. Мирянов и „Икономика и организация на туризма” – гл. ас. д-р К. Янчева, както и Експерт кандидатстудентски прием – Анатоли Атанасов. Бяха посетени следните училища:

  • Профилирана природо-математическа гимназия;
  • СУ „Тодор Кирков”;
  • Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги;
  • Професионална гимназия по механоелектротехника;
  • СУ „Св. Климент Охридски“;
  • ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

Водено от желанието си младите хора да правят по-информиран избор за бъдещето си, Академичното ръководство на Икономически университет - Варна, инициира и проведе информационни срещи и съвместна работа с ученици от 10 до 12 клас в училище ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, а в други две училища беше направено представяне на Университета във връзка с кандидатстудентската кампания. Във всички шест училища бяха раздадени и рекламни материали.

На база на подписан договор за сътрудничество между ИУ-Варна и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч и по предложение на ръководството на езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“, преподаватели от Икономически университет – Варна проведоха часове по математика и информатика, като разчупиха училищната обстановка с нетрадиционни задачи. Учениците бяха особено ентусиазирани, както може да се види от снимките по-долу, и с нетърпение очакват бъдещи подобни проекти.

Икономически университет – Варна изказва благодарности за подкрепата и съдействието към ръководствата на всички посетени училища.