Класиране на кандидати за обучение в ОКС "магистър", прием месец януари

Класиране на кандидати за обучение в ОКС "магистър", прием месец януари


Срокът за записване на класираните студенти в ОКС "магистър" е до  6 февруари 2017 г.

Входящ
номер
Име Желание Име на специалността
60295 АСЯ СТОЯНОВА ЧЕРВЕНКОВА 1 Счетоводство и контрол
(ЗО, ДНДО, ПП)
60296 СТИЛЯНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА 1 Информатика
(РО, ДНДО, ПП)
60297 МАРТИНА СВЕТЛИНОВА МАРИНОВА 1 Информатика
(РО, ДНДО, ПП)
60298 ХАТЧЕ ИСМАИЛ ХЮСЕИН 1 Счетоводство и контрол
(ЗО, ДНДО, ПП)
60299 КРИСТИН АНТОАНОВА КОЛАРОВА 1 Информатика
(РО, ДНДО, ПП)
60300 АНТОН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ 1 Информатика
(РО, ДНДО, ПП)
60301 БИЛЯНА ИВАНОВА БУРОВА 1 Счетоводство и контрол
(РО, СПН, ПП)
60302 СВИЛЕН БОЖИДАРОВ ПЕТКОВ 1 Информатика
(РО, ДНДО, ДП)