График на учебни занятия за студенти ОКС "магистър", задочно обучение

Зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

СПЕЦИАЛНОСТ НАЧАЛО КРАЙ
5 КУРС
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ - 1 гр. 03.11.2017 14.11.2017
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ - 2 гр. 04.11.2017 15.11.2017
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ - СНУ - 3 гр. 02.11.2017 18.11.2017
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ - СНУ - 4 гр. 02.11.2017 18.11.2017
БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ 18.11.2017 29.11.2017
БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ - СНУ 17.11.2017 30.11.2017
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС 19.10.2017 31.10.2017
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС - СНУ 18.10.2017 05.11.2017
6 КУРС
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС - СПН 16.10.2017 04.11.2017
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС - ДНДО 18.10.2017 05.11.2017
БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ - ДНДО 17.11.2017 30.11.2017
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ - ДНДО 02.11.2017 18.11.2017

Заблежка: До 12.10.2017 г. на сайта на университета ще бъде публикувано разписанието.