Академично събитие в Nottingham Trent University

Двама преподаватели на ИУ-Варна бяха избрани да вземат участие в специализирано академично събитие, което се провежда ежегодно в стратегически партньор на нашия университет Nottingham Trent University.  

През последната седмица на м. март 2017 доц. д-р Бистра Василева и гл. ас. д-р Владимир Жечев от катедра „Маркетинг” в ИУ-Варна взеха участие като гост лектори в Global Responsibility Week, организирана от Nottingham Business School (част от Nottingham Trent University). Ежегодно за участие в събитието се събират предложения от преподаватели в партньорите на NBS по целия свят, а финална покана получават само онези които преминат през селекция от специално назначено жури. В тазгодишното издание бяха избрани 21 специалисти от 20 различни университети от Европа, САЩ и Южна Африка.

Целта на събитието е да се насърчи интернационализацията и да се даде възможност на различни студенти в ОКС „магистър” да получат широкоспектърни знания в области от съществено значение и съвременна проблематика. Global Responsibility Week се проведе в рамките на една седмица и включи интензивни лекции и семинари, свързани със социално отговорното и етично поведение на организациите.

Нашите колеги водиха курсовете "Етични принципи и съображения в съвременната реклама" и "Отговорни маркетингови инициативи: мит или реалност", работейки с общо 12 екипа студенти от магистърски програми "Маркетинг", "Дигитален маркетинг" и "Брандинг и реклама". Целите на курса, воден от доц. д-р Бистра Василева бяха свързани с концепциите за отговорен маркетинг и ефективно управление и внедряване на устойчиви маркетингови проекти”. Гл. ас. д-р Владимир Жечев разгледа съвременни перспективи на етичната реклама и очерта границите на етично поведение при планиране на рекламната дейност на различни по мащаб и дейност организации.

Global Responsibility Week завърши със специално организирано събитие за обмен на научноизследователски опит като всички присъстващи бяха разделени в екипи (според професионалните им интереси). Бяха посочени бъдещи полета за развитие на научните изследвания, свързани с устойчивото потребление, етичността и корпоративната социална отговорност.

Радваме се, че сме избрани за стратегически партньор на британския университет в България и припомняме, че ИУ-Варна предлага вече втора година съвместна магистърска програма с Nottingham Business School по Международен бизнес и мениджмънт, след успешното завършване на която студентите получават две отделни дипломи от двете висши училища. Считаме, че такива инициативи подпомагат личностното и професионално развитие на студентите и преподавателите и им откриват нови хоризонти за обмен и опит.