График за държавни изпити – месец септември 2018

График за държавни изпити – месец септември 2018

Специалност

Държавен изпит или защита на дипломна работа

Дата

1.

Счетоводство и контрол (бакалаври) - писмен изпит

14.09.2018

Счетоводство и контрол – устен изпит

17.09 и 18.09.2018

2.

Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации

18.09.2018

3.

Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление

14.09.2018

Логистика, Логистичен мениджмънт

17.09.2018

4.

Икономика на търговията, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес

18.09.2018

5.

Икономика на строителството, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции

14.09.2018

Бизнес икономика, Управление на проекти 18.09.2018

6.

Аграрен бизнес, Бизнес консултиране

14.09 и 17.09.2018

7.

Стокознание, Качество и експертиза на стоките

17.09 и 18.09.2018

8.

Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт

17.09 и 18.09.2018

9.

Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Комуникации и бизнес развитие, Маркетинг и бранд мениджмънт

14.09.2018

Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език)

17.09.2018

10.

Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, ИТ иновации в бизнеса

18.09.2018

11.

Статистика и иконометрия

18.09.2018

12.

Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм

18.09.2018

13.

Международни икономически отношения, Международен бизнес

17.09.2018

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа да се приемат от сектор “Студенти” и  Център за Магистърско обучение на 30 и 31 август 2018 г.

Редът за явяване по зали да бъде обявен от съответните катедри  2 дни преди посочените в графика дати.