График за писмен държавен изпит на специалност "Икономика и търговия" редовно и дистанционно обучение и специалност "Глобален търговски бизнес"

График за писмен държавен изпит

Магистри – “Глобален търговски бизнес”

19. 06. 2019 г. ( сряда ) зала 316  Начало 8:00 ч.

Заемане на места в залата най-късно до 7:45 ч.

                                         Фак.№          Дипломант / магистър           

115644

Кристиян Кръстев

116052

Милена Колева

116825

Парашкев Димов

116913

Галя Велкова

117082

Кирил Стоянов

Дипломантите носят за изпита студентска книжка,

листи за писане и химикал пишещ синьо

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Държавен изпит ОКС "Бакалавър"

Специалност "Икономика и търговия"

Редовно обучение  19 юни 2019, сряда

Заемане места в залата най-късно 7:45 часа

   Зала 316           Начало 8:00 часа

Фак. №

СИН

Дипломант

1

101807

2989

Ивета Найчова Димитрова

2

106161

3977

Венцислав Георгиев Цанев

3

106257

3988

Мария Динкова Докторова

4

106461

4007

Ивелина Димитрова Димитрова

5

106536

4020

Джулия Ивайлова Димитрова

6

106538

4021

Татяна Иванова Иванова

7

106541

4023

Надежда Стоянова Димитрова

8

106962

4074

Диана Емилова Ламбова

9

107087

4093

Момчил Валериев Иванов

10

107218

4118

Здравко Добринов Добрев

11

107232

4121

Десислава Димитрова Костова

12

107233

4122

Йордан Стефанов Пенчев

13

107289

4135

Дженгиз Мехмед Ахмед

14

107433

4170

Георги Енчев Георгиев

15

107436

4171

Илмие Мустафова Мъстънова

16

107459

4176

Теодора Илиянова Николова

17

107474

4179

Неделина Георгиева Николова

18

107499

4183

Таня Пламенова Иванова

19

107501

4184

Мирослав Трендафилов Тронков

20

107526

4189

Мила Николаева Иванова

21

107593

4198

Димитър Добринов Игнатов

22

107653

4210

Грациела Мартинова Семерджиева

23

107703

4222

Идриз Ахмед Фикрет

24

107715

4224

Памела Красенова Кирчева

25

107993

4285

Слави Николаев Стоянов

26

108218

4326

Десислава Костадинова Пирева

Дипломантите се явяват на писмен изпит със студентска книжка,

листи за писане и химикал, пишещ синьо

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Държавен изпит ОКС "Бакалавър" Специалност "Икономика и търговия"

Дистанционно обучение  20 юни 2019, четвъртък

Заемане места в залата най-късно 7:45 часа

   Зала 316           Начало 8:00 часа

Фак. №

СИН

Име

1

106284

7

Димитричка Георгиева Георгиева

2

106357

14

Алис Петрова Петрова

3

106365

15

Цветослав Миленов Марков

4

106430

18

Камелия Стоянова Симеонова

5

106450

20

Татяна Живкова Русева

6

106458

21

Борис Веселинов Антонов

7

106748

38

Наим Алиев Халилов

8

107100

62

Нина Маринова Петкова

9

107184

65

Никола Живков Петров

10

107194

67

Живка Илиева Атанасова

11

107200

70

Дерия Ерол Мехмед

12

107220

71

Станчо Василев Станев

13

107468

86

Тони Иванов Атанасов

14

107507

88

Ина Красимирова Генчева

15

107509

89

Емилия Стойчева Колева

16

107524

91

Йордан Николаев Иванов

17

107818

118

Ивелина Ивайлова Букева

18

107829

121

Станимир Любомиров Хараламбиев

19

107869

128

Илина Тодорова Апостолова

20

107887

130

Станислав Василев Ставрев

21

107994

151

Димитрина Димчева Няголова

22

108017

160

Калин Петров Караденизов

23

108024

161

Веселина Добринова Янева

24

108069

172

Таня Георгиева Жекова

25

108285

202

Йорданка Георгиева Йорданова

26

108321

209

Веселин Балчев Йорданов

27

108360

221

Галин Георгиев Милков

28

108364

225

Христо Атанасов Недялков

29

108742

238

Гергана Георгиева Иванова

30

108748

240

Данаил Руменов Арабаджиев

31

108844

253

Наргис Шахинова Хашимова

32

108959

257

Соня Александрова Драганова

33

108960

258

Сияна Николаева Цонева

34

106437

273

Патрисия Станимирова Димова

35

100074

274

Георги Пламенов Петров

36

079388

396

Николай Пламенов Николов

Дипломантите носят за изпита листи за писане,

студентска книжка и химикал, пишещ синьо