Дати за неположени изпити за летен семестър от учебната 2017/2018 г.

Преподавател

Дата

Ден

Час

Зала/кабинет

Проф.д-р Маргарита Бъчварова

13.03.2019г.

17.04.2019г.

сряда

сряда

14:00

14:00 

227

227

Доц.д-р Андрияна Андреева

18.03.2019г.

22.04.2019г.

понеделник

понеделник

09:00

09.00

зала 55

зала 56

Доц.д-р Галина Йолова

18.03.2019г.

22.04.2019г.

понеделник

понеделник

09:00

09.00

зала 55

зала 56

Гл.ас.д-р Диана Димитрова

07.03.2019г.

04.04.2019г.

четвъртък

четвъртък

16:00

16:00

509

509

Гл.ас.д-р Дарина Димитрова

18.03.2019г.

22.04.2019г

понеделник

понеделник

09:00

09.00

зала 55

зала 56