Лекция на главния мениджър на водещата финансово-технологична компания в България iCard пред магистри от специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“

Лекция на главния мениджър на водещата финансово-технологична компания в България iCard пред магистри от специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“

Катедра „Информатика“ има удоволствието да покани студентите от новооткритата специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“ и от другите магистърски и бакалавърски специалности на катедрата на публична лекция на тема  „Какво е това Fintech? Платежни институции vs. Банки, Иновации и Маркетинг vs. Регулатори“. Лекцията ще се състои на 10.12.2018 г. (понеделник) от 13.30 ч. в зала 446 и ще бъде изнесена лично от изпълнителния директор на фирма iCard Явор Петров.

Фирма iCard е водеща иновативна FinTech компания с международно присъствие, която повече от десет години предлага на пазара широк спектър от услуги в областта на картовите и платежните операции. Всички направления в нейната дейност са тясно свързани с информационните и комуникационни технологии и последните иновации в електронните финасови услуги и електронните платежни инструменти.

На лекцията са поканени също и студенти от други специалности в университета, както и преподаватели.