Среща дискусия на тема: "Конституция и конституционализъм - модерен прочит на традиционните ценности"

11 декември 2018 г., 12.00 ч., зала 320 на ИУ