Публична лекция "Какво означава една банка да е "зелена"?" на доц. д-р Виржиния Желязкова, ВУЗФ