Гост-лектор от Агенция за недвижими имоти "Мая Хоум"

Гост-лектор от Агенция за недвижими имоти "Мая Хоум"

На 10 октомври 2018 г. на посещение като гост-лектор в ИУ – Варна беше Мая Кирилова – собственик и управител на Агенция за недвижими имоти „Мая Хоум“. Пред студентите трети и четвърти курс от специалност „Недвижими имоти и инвестиции”, в координация с гл. ас. д-р Иво Костов, Мая Кирилова изнесе лекция на тема „Бизнес практики на агенциите за недвижими имоти в град Варна“. Представената информацията беше свързана с учебния процес по дисциплината „Управление на продажбите на недвижими имоти”. По време на мероприятието беше оформена широка дискусия, в резултат на която студентите се запознаха с възможностите за развитие на собствен бизнес в сферата на недвижимите имоти, спецификите и особеностите в дейността на агенциите за недвижими имоти, както и маркетинга и продажбите на недвижими имоти, след което те имаха възможността да представят някои въпроси и виждания по разглежданата проблематика.