ГРАФИК ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ М.ЮНИ 2019 Г.