Стипендианти по програма Study iT First

Стипендианти по програма Study iT First

SAP Scholarship Program "Study iT First" е стипендиантска програма на SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи". "Study iT First"е насочена към първокурсници в IT специалности на всички български университети и е част от новата образователна инициатива, която компанията реализира с Фондацията от 2015 г. Целта на SAP Scholarship Program "Study iT First" е да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.

Конкурсът е отворен за студенти в ИТ специалност от първи курс в български университет. Одобрените кандидати ще получат месечна стипендия, възможност за придобиване на работни практики със съдействието на личен ментор, както и възможност за стаж през лятото в развойния център на SAP в София. Повече информация можете да получите тук.

тел./факс: (+359 2) 954 97 15

mtsekova@wcif-bg.org  ♦ http://frgi.bg