Заключително представяне на "Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона" в кв. "Левски"

Заключително събитие и представяне на "Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона" - кв. "Левски", ще се проведе на 15.11.2017 г. от 17.30 ч. в зала 446, Икономически университет – Варна

Бенефициент: Икономически университет – Варна

Договор № 27/07.08.2017 г.
Обща стойност на проекта: 9 965 лв.
Финансова подкрепа от Община Варна: 7 965 лв.
Собствено съфинансиране: 2 000 лв.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Община Варна по Програма "Варна - Европейска младежка столица".