Призови места за студенти от ИУ – Варна в Националния конкурс "Млад одитор" - 2017

Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2017“ спечели Ирена Иванова от Икономически университет – Варна. Той се организира за шеста поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД. Целта му е да се популяризира одиторската професия сред младите хора и да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло. Тази година в конкурса се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред които Икономическият университет – Варна, Висшето училище по застраховане и финанси, СУ „Климент Охридски“, УНСС, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаски свободен, ПУ „Паисий Хилендарски“ и др. До втория етап – решаване на тест, бяха допуснати 70 участници. До третият етап – решаване на казус, стигнаха издържалите теста с над 60% верни отговора.

Победителят получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса – „Ейч Ел Би България“ ООД или „Захаринова и партньори” ООД за срок от 1 месец и парична награда в размер на 2000 лева, учредена от одиторско дружество „Ейч Ел Би България“ ООД, плакет и сертификат за участие. Второ място беше присъдено на Пресиян Василев – студент от Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Той също получи право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда  от 1000 лева, учредена от одиторско дружество „Захаринова и партньори” ООД, плакет и сертификат. Трето място беше отредено за Радка Белчева от Икономически университет - Варна. Студентката получи възможност за стаж за срок от 1 месец, парична награда в размер на 500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт – счетоводители, плакет и сертификат за участие. Тази година освен трите задължителни награди за победителите журито присъди 3 поощрителни, предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса, в размер на 25%, 20% и 10% от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ с преподаване на български език.