Студенти работиха по реални казуси в олимпиада по маркетинг в ИУ - Варна

12 екипа студенти от 6 висши училища се включиха в 4-тата олимпиада по маркетинг с международно участие на 29 и 30.06.2017 г. в Икономически университет – Варна: два отбора от ИУ – Ниш, два от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, един от Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, два от УНСС – София, два от Нов български университет и три отбора от ИУ – Варна. Олимпиадата бе посветена на 20-годишнината от създаването на катедра „Маркетинг“ и се реализира чрез проект НПК 197  за частично финансиране на научни форуми в Икономически университет – Варна.

На студентите бе възложено да работят по реален казус, състоящ се от два модула: 1. Вътрешен пазар (Цялостна маркетингова стратегия за популяризиране на бранда iLoveBulgaria и ценова стратегия за навлизане на пазара в България) и 2. Международен/глобален пазар (Избор на конкретен пазар/и, към който компанията да насочи дейността си по посока разпространение на бранда iLove и маркетингови канали за намиране на бизнес партньори. Специално за олимпиадата компанията разработи казус и правила за оценка на представянето на екипите. Оценяването се осъществи от високо квалифицирано жури, съставено от Веселин Василев – управител на HORIZON  Software Solutions, Willy-Pierre Abbal – изпълнителен директор на Сосиете женерал експрес банк и Цветелина Яръмова – финансов директор на TUI за България. То бе на база предадените разработки и публичните презентации на студентите от екипите.

Освен официалното, паралелно бе проведено и класиране за награда на публиката въз основа на представените презентации.  Първо място и наградата на публиката спечели отборът бакалаври на УНСС - София, второ – отборите магистри по програма „Еразъм“ на ИУ – Варна и бакалаври на ИУ – Ниш, трето – отборите бакалаври на ИУ – Варна и на НБУ. Участниците във форума на 30.06. бяха поканени на туристическа обиколка „Опознай Варна с интерактивния гид iLoveBulgaria” из забележителностите на града със съдействието на iLoveBulgaria Ltd. и Туристически информационен център – Варна.