Срок и график за подаване на възражения по проект "Студентски стипендии - Фаза 1"

Срок и график за подаване на възражения по проект "Студентски стипендии - Фаза 1"

Уважаеми студенти,

крайният срок за потвърждаване на подадените от Вас формуляри във Висшето училище за кандидатстване за стипендия за летен семестър на уч. 2016/2017 г. по проект "Студентски стипендии – фаза 1" бе 23.05.2017 г.

След този срок следва статусът на формуляра да е "потвърден" или "отказан". Ако забележите пропуски или несъответствие след този срок, моля да уведомите Висшето училище в обявените срокове за подаване на възражения.

Срок за подаване на възражения от студенти
по повод технически пропуски и несъответствия
и тяхното отстраняване в подадените потвърдени и отказани формуляри

 в кабинет 107
по следния график за периода от 26.05.2017 до 30.05.2017 г.:

Петък (26.05.)

08:00 - 12:00
12:30 - 16:30

Понеделник (29.05.)

08:00 - 12:00
12:30 - 16:30

Вторник (30.05.)

08:00 - 12:00
12:30 - 16:30