Публична лекция на тема "Потребителско поведение"

Катедра „Индустриален бизнес“ и отдел „Международно сътрудничество“
канят всички заинтересовани студенти и преподаватели

на

Публична лекция

тема "Потребителско поведение"

гост-лектор д-р Agnieszka Bretyn,
преподавател в катедра „Логистика“, Университет Шчечин, Полша

16 май 2017 г. (Вторник)
от 15.15 часа до 17.00 часа
Зала 319, ет. 3
Работен език на лекцията: английски език.