Поправителна сесия при доц. д-р Ап. Апостолов

Поправителният изпит при доц. д-р Апостол Апостолов ще се проведе на 04.04.2017 г. от 9.00 ч. в каб. 225-б.