Дати за езикови изпити по програма "Еразъм+"

Отдел "Международно сътрудничество" обявява следните дни за провеждане на езикови изпити за кандидатстване в конкурса за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+" за академичната 2017/2018 г.

Английски език:

- писмен – 13.03.2017 г. от 8:30 ч. в зала 127-Г;
- устен – ще бъде уточнен допълнително след обявяване на списъка с успешно преминалите писмения изпит.

Турски език:

- писмен и устен – 17.03.2017 г. от 13:30 ч. в зала 323.

Немски език:

- писмен и устен – 15.03.2017 г. от 10:00 ч. в зала 127-Г.

Френски език:

- писмен и устен – 17.03.2017 г. от 09:00 ч. в зала 127-Г.

Испански език:

- писмен и устен – 14.03.2017 г. от 14:30 ч. в зала 221.

Напомняме, че онлайн системата за кандидатстване е отворена до 12.03.2017 г. (24:00 ч.).

Повече информация: ТУК

Пожелаваме успех на всички кандидати!