Важно за стипендии по ПМС № 90/2000 г.

Важно за стипендии по ПМС № 90/2000 г.

Стипендиите за м. Февруари  за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.
са преведени по сметките на класираните студенти.

Чуждестранните студенти, които са класирани за стипендии,
но нямат предоставена банкова сметка,
могат да получат стипендията от касата на университета (каб. 231) на 22 и 23 февруари  2018 г.