Поправителна сесия за защита на практическо обучение след трети курс 2017

Защитите на задължително практическо обучение след трети курс ще се проведат на 12.10.2017г., както следва:

  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 45  се явяват на защита при гл. ас. д-р Свилен Иванов на 12.10.2017г. от 13:30 часа в каб. 2-223.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 46 и гр. 47 се явяват на защита при гл. ас. д-р Ваня Кралева на 12.10.2017г. от 10:00 часа в каб. 403.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 48 и гр. 49 се явяват на защита при ас. д-р Дарина Павлова на 12.10.2017г. от 11:00 часа в каб. 408.
  • Студентите от спец. Маркетинг, гр. 50 се явяват на защита при ас. Виктория Станчева на 12.10.2017г. от 8:00 часа в каб. 403.
  • Студентите от спец. Международен бизнес, се явяват на защита при гл. ас. д-р Владимир Жечев на 12.10.2017г. от 13:00 часа в каб. 317в.
  • Студентите от спец. Международен бизнес, се явяват на защита при  ас. Мария Георгиева на 12.10.2017г. от 13:00 часа в каб. 317в.

Припомняме, че съгласно Указанията за провеждане и отчитане на практическото обучение на студентите от спец. "Маркетинг" и Указанията за провеждане на практическото обучение на студентите от спец. "Международен бизнес"  ,крайният срок за изпращане на „Отчета за проведен стаж” по ел. поща на академичния наставник е: 

6 октомври 2017г. за явяване на поправка/след бригада в чужбина.

            При възникнали въпроси, се обръщайте към отговорника за Вашата административна група, съответно: