Поздравителен адрес от Проф. дпн Георги Манолов - Президент на Висше училище по сигурност и икономика по повод 24 май

Поздравителен адрес от Проф. дпн Георги Манолов - Президент на Висше училище по сигурност и икономика по повод 24 май